مزیت دستیار خرید مجموعه مهندس باغشنی این است که کلیه مراحل کارشناسی رنگ و سلامت فنی و بررسی اسناد و مدارک صفر تا صد توسط مجموعه ما انجام می شود و شما در محیطی کاملا امن با آسودگی خاطر و بدون دغدغه های آینده خرید خودرو معامله خودتان را انجام می دهید.

در حال حاضر خرید و یا فروش خودرو برای استانهای خراسان فراهم می باشد.

تخصص ما تشخیص رنگ خودرو و کارشناسی فنی و قیمت خودرو می باشد، با اعتماد به ما شما می توانید مناسبترین و سالم ترین خودرو را براساس بودجه خود خریداری نمایید.

.ما خدمات خرید و یا فروش خودرو شما را بدون واسطه و به مناسبترین قیمت بازار خودرو انجام می دهیم

ثبت درخواست خرید یا فروش خودرو

انصراف

پس از ثبت درخواست شما، تیم خرید و فروش ما در روزهای کاری با شما تماس می گیرند.

در حال حاضر خرید و یا فروش خودرو برای استانهای خراسان فعال می باشد